...een moment geduld...
Hooikammer Groep Fleetservices
Hooikammer Groep Samen doelgericht op weg naar morgen

Gerechtelijke bewaring draait om het veiligstellen van eigendommen zoals auto’s, bestelauto’s, machines en inboedels in juridische geschillen. In het algemeen vindt een gerechtelijke bewaring altijd plaats in opdracht van de rechter, meestal als onderdeel van een lopende civielrechtelijke procedure.

Hooikammer Groep is een belangrijke partner in het bewaren en opslaan van roerende zaken en draagt hiermee bij aan de integriteit van onze rechtspraak.


Naar overzicht

Vragen, of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem direct contact met ons op, wij helpen u graag!

Redenen van gerechtelijke bewaring

De redenen waarom een rechter een gerechtelijke bewaring verordonneert kunnen heel verschillend zijn. Zo kan het gebeuren dat de rechter wil voorkomen dat er bedrijfsmiddelen worden verduisterd bij een geschil tussen partijen, of dat de belangen van bepaalde partijen (bijvoorbeeld de eigenaar van de goederen) moeten worden beschermd. Ook kan het zijn dat iemand een betalingsachterstand heeft, bijvoorbeeld in het geval van een leaseauto, of dat een berijder een auto niet wil afstaan aan de rechtmatige eigenaar.

 

Wanneer vindt een gerechtelijke bewaring plaats?

Een gerechtelijke bewaring vindt vooral plaats in gevallen van faillissementen, geschillen over eigendomsrechten, betalingsachterstanden, inbeslagname door de overheid, of zelfs in strafrechtelijke zaken. Jaarlijks vinden er dan ook talloze gevallen van gerechtelijke bewaring plaats.

 

Wie kan een gerechtelijke bewaring bevelen?

Het uitspreken van een gerechtelijke bewaring is meestal voorbehouden aan de rechter, maar ook bepaalde gerechtelijke ambtenaren, zoals gerechtsdeurwaarders, kunnen dit doen. Deze partijen werken vaak samen met bedrijven die zijn gespecialiseerd in het beveiligen en beheren van in beslag genomen goederen totdat de rechter een definitief besluit heeft genomen over wie de zaak mag gebruiken of bezitten.

Hoogst gestelde beveiligingseisen

Rechters die opdracht geven tot een gerechtelijke bewaring kunnen hiervoor in principe iedereen aanwijzen die geschikt wordt geacht, en die ook bereid is de benoeming te accepteren. Toch word je niet zomaar een gerechtelijke bewaarder want er worden wel voorwaarden gesteld. Hooikammer Groep is volledig geregistreerd en erkend door de bevoegde autoriteiten om als gerechtelijk bewaarder op te treden. We beschikken over alle middelen en faciliteiten om de eigendommen veilig te stellen, te beheren en te bewaken gedurende de periode van gerechtelijke bewaring.

 

Opslag van failliete boedels en ruimte voor 750 voertuigen

Zo biedt onze hoofdlocatie in Steenwijk ruimte voor maar liefst 750 voertuigen. Deze locatie is helemaal ingericht voor de opslag van in gerechtelijke bewaring gestelde goederen, en voldoet aan de hoogst gestelde beveiligingseisen met automatische toegangshekken, infrarood beveiliging en een camerasysteem. Bovendien beschikt ons gekwalificeerde personeel over een goed begrip van de wet- en regelgeving met betrekking tot gerechtelijke bewaring.

Naast het stallen van auto’s en andere voertuigen biedt Hooikammer Groep ook de mogelijkheid om failliete boedels gerechtelijk te bewaren, of onderdelen daarvan. Denk hierbij aan machines, equipment of andere waardevolle bedrijfsmiddelen.

Het is van groot belang voor onze opdrachtgevers, dat we tevens in staat zijn via ons work-flow ICT-systeem de goederen en/of voertuigen te plaatsen op verschillende veilingplatforms.

De klant staat hierin centraal en bepaald in overleg wat het beste veilingplatform is. Voor voertuigen kunnen dat verschillende veilingplatforms zijn en voor equipment maken we gebruik van Troostwijk.

Transparant in onze activiteiten

Het allerbelangrijkste is dat het proces van gerechtelijke bewaring eerlijk en rechtvaardig verloopt, en dat de belangen van alle betrokken partijen worden beschermd. Bij Hooikammer Groep zijn we daarom uiterst transparant in onze activiteiten. We rapporteren desgewenst aan onze opdrachtgevers over de status van de bewaarde eigendommen, en zijn altijd bereikbaar om vragen te beantwoorden.

 

Hooikammer Groep staat voor integriteit

Al met al is gerechtelijke bewaring een essentieel instrument in ons rechtssysteem. Het draagt bij aan een soepel verloop van juridische procedures en dat eigendommen op een eerlijke en rechtvaardige manier worden behandeld. Of het nu gaat om auto’s, bestelauto’s, machines of inboedels: het veiligstellen en integer bewaren van deze activa tijdens juridische geschillen is van cruciaal belang voor een eerlijk en transparant proces. En daar staan we voor bij Hooikammer Groep.

Copyright 2024 Hooikammer Groep | Algemene voorwaarden | Privacy Policy | Realisatie: [b]reik.

Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact me u op.

  Naam*

  E-mailadres*

  Telefoonnummer

  Korte toelichting*

  Laat in het onderstaande formulier je naam en telefoonnummer achter en wij nemen telefonisch contact met je op.

   Naam*

   Telefoonnummer*