...een moment geduld...
Calamitieten en incident management
Hulp bij incidenten Hooikammer Calamiteiten Support

Hooikammer Calamiteiten Support schiet te hulp bij allerlei soorten calamiteiten en incidenten op en rondom de weg. Van een gevaarlijke olievlek op de weg tot het beredderen van milieu-incidenten: onze specialisten staan voor u klaar. Omdat spoed vaak geboden is bij calamiteiten, zijn wij 24/7 bereikbaar en kunnen we snel ter plaatse zijn om de situatie op te lossen en ergere problemen te voorkomen.

Direct contact

Vragen, of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem direct contact met ons op, wij helpen u graag!

Calamiteiten Support op de weg

Op grond van artikel 15 e.v. van de Wegenwet, is de wegbeheerder verantwoordelijk voor het onderhoud van de weg. Dit houdt onder meer in dat bij de wegbeheerder de zorg berust voor het in goede en veilige staat verkeren van wegen. Tot deze zorg behoort ook het bestrijden van calamiteiten veroorzaakt door vet, verf en olie op de weg. Van de wegbeheerder mag verwacht worden dat hij zijn uiterste best doet om calamiteiten te bestrijden, maar niet dat hij calamiteiten kan voorkomen.
Hooikammer Calamiteiten Support is in staat om bij incidenten op de weg vet, verf en olie weg te halen zodat de weg weer veilig is en er geen grotere kans is op ongelukken.

Ook het weghalen van alle resten van de oorzaak van de calamiteit, zoals bijvoorbeeld verfemmers, glasscherven en vrijgekomen materialen worden door Hooikammer Groep veilig weggehaald.  Een veilige situatie creëren voor de weggebruikers en onze medewerkers is enorm belangrijk. Daarom hebben onze mensen diverse trainingen en cursussen gehad om een calamiteitensituatie vakkundig en veilig aan te pakken.

Stel je vraag aan de specialist:
John Engels
Business development manager

Calamiteiten Support Elektrische Voertuigen

Om elektrische voertuigen die in brand staan veilig af te kunnen koelen want gewoon een voertuig blussen is niet meer voldoende omdat er nog te weinig informatie bekend is hoe accu’s reageren bij een ongeval of brand. Aangezien Hooikammer Groep voorop wil blijven lopen met alle ontwikkelingen op het gebied van veilige berging heeft men de beschikking over salvagecontainers.

Een uitgebrande elektrische auto blijft een potentiële brandhaard, daarnaast komen er zeker giftige dampen vrij die men absoluut niet moet onderschatten. Op dit moment is nog geen vaste regelgeving en wil Hooikammer Groep met haar calamiteiten support en bergingsactiviteiten niet wachten op deze vaste regelgeving en heeft alvast een aantal salvage dompelcontainers aangeschaft.

Gecertificeerde specialisten Calamiteiten Support

Bij de Hooikammer Groep zijn kwaliteit, professionaliteit en veiligheid kernwaarden. Daarnaast zijn we altijd op de hoogte van de nieuwste normeringen en wetgeving binnen de mobiliteitsbranche. Naast de vele partners die we hebben, van bedrijven, verzekeraars en overheidsinstellingen, beschikken we ook over verschillende certificaten en erkenningen.

Specialisten Calamiteiten Support

Ons team van specialisten (zowel intern als vaste externe specialisten) biedt support bij veel verschillende soorten calamiteiten en milieu gerelateerde incidenten.

Hooikammer Calamiteiten Support biedt assistentie bij de volgende calamiteiten:

 • Opruimen en reinigen van olie-, brandstof- en verfsporen
 • Opruimen en afvoeren van een afgevallen lading
 • Verhelpen van milieudelicten
 • Reinigen van vervuild wegdek
 • Ontruimen woningen en bedrijfspanden
 • Hulp bij problemen rondom wateroverlast
 • Opbergen en afvoeren van schade ontstaan door weeromstandigheden, bijvoorbeeld schade door storm
 • Het wind en waterdicht maken van woningen en bedrijfspanden na een calamiteit of ontruiming
 • Grondsanering
 • Vandalismeschade, bijvoorbeeld het verwijderen van graffiti
 • Afzetten van wegdelen met incidentschermen bij calamiteiten
Veelgestelde vragen
Incident management
Hoe gaat Hooikammer Calamiteiten Support om met brandgevaar bij elektrische voertuigen tijdens calamiteitenservice werkzaamheden?

De Hooikammer Groep heeft een aantal salvagecontainers en werken samen met de brandweer om brandgevaar van elektrische voertuigen te voorkomen.

Wat zijn de voordelen van het inschakelen van Hooikammer Calamiteiten Support bij incidenten, en hoe kunnen wij de complete afhandeling verzorgen?

De voordelen zijn onder andere 24/7 bereikbaarheid, één vast telefoonnummer, regiefunctie waarbij we externe specialisten aansturen, en één totaalfactuur voor uitgevoerde werkzaamheden.

Hoe neemt het team van specialisten van Hooikammer Calamiteiten Support de regie in handen bij verschillende calamiteiten?

Hooikammer Calamiteiten Support kan een regiefunctie innemen, waarbij we de complete afhandeling van incidenten op zich nemen en eventuele externe specialisten zelf inhuren.

Waarom is Hooikammer Calamiteiten Support 24/7 bereikbaar en hoe draagt dit bij aan snelle oplossingen bij calamiteiten?

Hooikammer Calamiteiten Support is 24/7 bereikbaar omdat spoed vaak geboden is bij calamiteiten. Dit stelt ons in staat snel ter plaatse te zijn en de situatie op te lossen.

Hoe staat Hooikammer Calamiteiten Support klaar om te helpen bij diverse calamiteiten op en rondom de weg?

Hooikammer Calamiteiten Support biedt hulp bij verschillende calamiteiten, waaronder gevaarlijke olievlekken, milieuproblemen en andere incidenten. We zijn 24/7 bereikbaar voor snelle hulp.

Wat omvat het Incident Management van Hooikammer Calamiteiten Support en hoe dragen ze bij aan het snel vrijmaken van wegen na een incident?

Het Incident Management omvat daadkrachtige maatregelen om wegen na een incident snel vrij te maken, met aandacht voor verkeersveiligheid, belangen van slachtoffers, en beheersing van schade.

Support elektrische voertuigen
Waarom zijn accu’s in elektrische voertuigen een uitdaging bij brand?

Accu’s in elektrische voertuigen vormen een uitdaging bij brand vanwege het potentieel hoge brandgevaar en de complexiteit van hun reacties tijdens een brand. Accu’s bevatten grote hoeveelheden elektrische energie, wat kan leiden tot thermische instabiliteit en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Traditionele blusmethoden zijn mogelijk niet effectief en het gedrag van accu’s tijdens brand is nog niet volledig begrepen, waardoor het risico op onvoorspelbare reacties bestaat.

Wat maakt de Hooikammer Groep salvagecontainer uniek en hoe voorkomt deze milieuschade bij brandende elektrische voertuigen?

De salvagecontainer van Hooikammer Groep is uniek vanwege het waterdompelproces en de mogelijkheid beschadigde voertuigen veilig te vervoeren. Hierdoor voorkomt de Hooikammer Groep milieuschade bij brandende elektrische voertuigen.

Hoe kunnen Hooikammer Groep's salvagecontainers beschadigde elektrische voertuigen met Lithiumbatterij veilig vervoeren en schade minimaliseren?

Hooikammer Groep’s salvagecontainers hebben een hydraulisch uitschuifbare bergingsvloer en verschuifbare lier, waarmee beschadigde voertuigen ergonomisch worden geborgen. Dit minimaliseert schade en zorgt voor veilig vervoer, vooral bij voertuigen met Lithiumbatterij.

Waarom zijn salvagecontainers essentieel voor veilige berging van uitgebrande elektrische auto's?

Salvagecontainers zijn essentieel omdat een uitgebrande elektrische auto een potentieel brandgevaar blijft. De containers voorkomen herontsteking en minimaliseren schade, inclusief het veilig vervoeren van beschadigde voertuigen met Lithiumbatterij.

Hoe handelt Hooikammer Groep bij brandende elektrische voertuigen?

Hooikammer Groep maakt gebruik van salvagecontainers om brandende elektrische voertuigen veilig af te koelen. Dit is een uitdaging omdat traditioneel blussen niet voldoende is, vanwege de reactie van accu’s bij een brand of ongeval.

Wegdekreiniging
Wat zijn de specialiteiten van Hooikammer Groep's calamiteiten support?

De specialiteiten van Hooikammer Groep’s calamiteiten support ligt in haar deskundigheid op het gebied van wegdekreiniging en berging na verkeersongevallen. We handelen snel, volgens de REVI-richtlijnen, om effectieve oplossingen te bieden bij calamiteiten.

Wat houden de REVI-richtlijnen in?

REVI staat voor Richtlijn Eerste Veiligheidsmaatregelen bij Incidenten. De REVI is één van de belangrijkste richtlijnen waarlangs incident-management professionals werken. De REVI en het werken volgens deze richtlijn borgt de veiligheid van incident-management professionals, weggebruikers en slachtoffers van incidenten. De richtlijn is samengesteld door een multidisciplinaire werkgroep.

Hoe gebruikt Hooikammer Groep de REVI-richtlijnen voor snelle en adequate incidentoplossingen?

Hooikammer Groep hanteert de REVI-richtlijnen als leidraad voor het snel en adequaat oplossen van incidenten. Dit zorgt voor een gestructureerde aanpak en professionele afhandeling.

Waarom is het onderzoeken van oliesoorten cruciaal voor de juiste wegdekreiniging?

Het onderzoeken van oliesoorten is cruciaal omdat het de keuze van de juiste wegdekreinigingsmethode beïnvloedt, elke oliesoort heeft een verschillende samenstelling met verschillende oplossingsmogelijkheden. Hooikammer Groep past haar aanpak aan op basis van dit onderzoek om effectief en milieuvriendelijk te reinigen.

Hoe beheerst Hooikammer Groep het verwijderen van oliesporen?

Hooikammer Groep beheerst het verwijderen van oliesporen door eerst ter plaatse het type olie te onderzoeken. Daarna passen we de juiste wegdekreinigingsmethode toe om verdere milieu-escalaties te voorkomen.

Copyright 2024 Hooikammer Groep | Algemene voorwaarden | Privacy Policy | Realisatie: [b]reik.

Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact me u op.

  Naam*

  E-mailadres*

  Telefoonnummer

  Korte toelichting*

  Laat in het onderstaande formulier je naam en telefoonnummer achter en wij nemen telefonisch contact met je op.

   Naam*

   Telefoonnummer*