...een moment geduld...
MVO-Hooikammer
Samen duurzaam op weg Maatschappelijk verantwoord Ondernemen

Steeds meer wordt de nadruk van diverse opdrachtgevers aan de Hooikammer Groep gelegd op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ook in tenders wordt er vrijwel altijd gevraagd naar de activiteiten die Hooikammer Groep onderneemt om een bijdrage te kunnen leveren aan een groenere omgeving.

Behalve een aantal reeds gebruikelijke aanpassingen, die het milieu ten goede komen, wordt met het realiseren van een nieuwbouwpand in Steenwijk nieuwe doelstellingen voor duurzaam ondernemen geformuleerd en daadwerkelijk uitgevoerd.

Onderstaande items geven een aantal acties weer welke reeds zijn ondernomen of welke binnenkort plaats vinden om gehoor te geven aan de CO2-reductie en het bijdragen aan het maatschappelijk energieakkoord en het bijbehorende duurzamere energiebeleid.

Direct contact

Vragen, of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem direct contact met ons op, wij helpen u graag!

“Groene dienstverlening d.m.v. realisatie duurzame oplossingen”.

De activiteiten welke hieronder omschreven worden zijn:

 • Nieuwbouw in Steenwijk met een aantal aansprekende groene maatregelen
 • Zonne-Energie
 • Samenwerking ENGIE- EQANS, Energieopslag, Power Management Systeem en Bidirectionele laadpalen
 • Wasinstallatie met regenwater
 • Biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen binnen de HCS-afdeling
 • Wagenpark Hooikammer Groep
 • Salvage container
 • Deeltijd Fiets project

Nieuwbouw in Steenwijk met een aantal efficiënte groene maatregelen

Met het nieuwbouwpand in Steenwijk, welke eind april operationeel is wordt invulling gegeven aan een overkoepelende MVO-ambitie. De uitdaging welke geformuleerd is; hoe kunnen we als Hooikammer Groep zoveel mogelijk “GROEN” opereren met het aanbieden van het totale Automotive dienstenpakket.

Binnen de nieuwe locatie van de Hooikammer Groep is er ruimte gecreëerd om een bedrijfsmodel te verwezenlijken, welke zoveel mogelijk is afgestemd op disruptieve groene innovaties. Door deze zienswijze is de Hooikammer Groep in staat om naast alle bestaande business units, een totaal nieuwe markt te creëren, waarbij nieuwe bedrijfsmodellen en mobiliteitsconcepten ontstaan.

De Automotive markt is momenteel hard aan het veranderen en het is taak om de bedrijfsvoering daarop aan te passen. Behalve nieuwe technologieën, zoals autonoom rijden en het snelgroeiende elektrisch rijdend wagenpark, verandert ook de zienswijze van de klant. Van bezit naar gebruik is daarbij een gevleugelde uitspraak.

De omvang en complexiteit van de diverse mobiliteitssystemen evolueren snel en vereisen aanpassingen in het bedrijfsmodel, welke gereed is voor een “groene toekomst”. Naast wetgeving en bijbehorende infrastructuur, heeft Hooikammer Groep zich ten doel gesteld om zich te verdiepen in mogelijke gedeelde mobiliteitsoplossingen, met als gevolg om een Integraal Energiesysteem te kunnen realiseren. Zodoende kan de opdrachtgever en klant maximaal profiteren van het gebruik van een aantal slimme milieuvriendelijke oplossingen.

Warmtepomp en milieuvriendelijke Led verlichting

Behalve de mogelijkheid die straks geboden wordt in Steenwijk aan de voertuigen van de opdrachtgevers van Hooikammer, om veilig en snel de elektrische voertuigen te kunnen laden en de overcapaciteit op een verantwoorde manier op te slaan heeft Hooikammer ook gekozen voor een MVO- oplossing om het pand te verwarmen. Middels een warmtepomp die 40 KW aan vermogen biedt. Het nieuwe pand is dus geheel gasloos en voldoet geheel aan de wens om het ingeslagen MVO-project daadwerkelijk in de praktijk toe te passen.

Milieuvriendelijke Led verlichting

Binnen en buiten het pand wordt een milieuvriendelijk led verlichtingssysteem gekoppeld aan censoren die bij donker nooit meer dan 30 % van haar capaciteit benutten. Het alarmsysteem wordt aan dit LED-systeem aangesloten en pas bij onraad of beweging ’s avonds wordt het gehele pand voor 100% verlicht.

Zonne-Energie en Energie opslag

Allereerst is er in het nieuwe pand van de Hooikammer Groep in Steenwijk ruimte gecreëerd voor zonnepanelen. Er zijn 500 zonnepanelen geplaatst op het dak van het pand, terwijl er ook voldoende laadpalen en snellader-mogelijkheden op de locatie geplaatst gaan worden.

Grootste uitdaging is de scheve verhouding tussen productie en consumptie van zonne-energie en elektriciteit. Het energienet kan de explosieve groei van het aantal daken met zonnepanelen niet aan. Het beste van twee werelden wordt nu gerealiseerd met de nieuwbouw van het pand in Steenwijk namelijk een zonnepaneel en een stationaire accu. Met het MVO-Hooikammer Groep project Integraal Energie Systeem wordt de garantie constante accucapaciteit verwezenlijkt.

Hooikammer Groep heeft een samenwerking gezocht met ENGIE-EQANS.

In samenwerking met ENGIE-Equens is er een nieuw innovatief systeem bedacht elektrische voertuigen die in opslag staan.

Power Management Systeem

Het is wel van groot belang om de grootte van de diverse energie-assets op elkaar af te stemmen. De maximale energie die opgeslagen wordt in de beschikbare batterij moet overeenkomen met de opwek van de zonnepanelen en tevens moet er voldoende energie vrijkomen om ook aan de snelladers te kunnen leveren.

Hooikammer Groep heeft een samenwerking gezocht met ENGIE-EQANS. Op advies van ENGIE-EQUANS schaft de Hooikammer Groep een “PMS” aan. De primaire functie van het Power Management System is om ervoor te zorgen dat de vermogenscapaciteit op elk moment in overeenstemming is met de totale stroomvraag of overcapaciteit op het net.

Bidirectionele laadpalen

In samenwerking met ENGIE-Equens is er een nieuw innovatief systeem bedacht waarmee de elektrische voertuigen, welke in opslag staan, als energieopslag gebruikt gaat worden. De vraag is namelijk: Wat nu te doen met de overcapaciteit van de gerealiseerde stroom door gebruik te maken van zogenoemde bidirectionele laadpalen in het nieuwe pand in Steenwijk? Er is immers geen mogelijkheid geboden door de netbeheerder in Steenwijk om de energie terug te geven. Hiervoor heeft men de volgende oplossing bedacht; Realiseer een modulaire opzet van batterijen. Deze modulaire opzet van batterijen kan uiteindelijk uitgebreid worden om 186 KW op te slaan aan energie.

Bidirectioneel laden

Bij bidirectioneel laden worden de accu’s van elektrische auto’s gebruikt als opslaglocatie voor groene stroom. Zij worden geladen op momenten dat meer stroom wordt opgewekt dan nodig en leveren terug aan het netwerk (huis, bedrijf of laadpaal) op het moment dat er een piek in de vraag naar elektriciteit is.

Autobatterijen verliezen na lange tijd energie. Wanneer het tijd is om een auto-accu op te laden is snel-laden niet altijd een goede optie. Het balanceren van een accu komt de levensduur ten goede.  Om deze reden gaat de Hooikammer Groep EASEE-druppelladers gebruiken, welke zorgen voor een automatische laadbalans waardoor batterijen continue geladen kunnen worden, zonder dat deze oververhit of beschadigd raken.

Wasinstallatie

Het opvangen en hergebruiken van regenwater voor het wassen van de voertuigen is slechts één item om de doelstellingen op milieugebied te realiseren. Alle vervuiling komt in recycle putten terecht en niet in het milieu en wordt een aantal keren per jaar door een gecertificeerd bedrijf afgevoerd. Een zeer groot gedeelte van het gebruikte water wordt gefilterd en hergebruikt. De beste wasproducten die tevens milieuvriendelijk en afbreekbaar zijn worden gebruikt.

Salvage container

Om brand in een elektrische auto te blussen is veel water nodig, wel zo’n 10.000 liter! Dit komt voornamelijk doordat het accupakket in een elektrische auto lastig te blussen is. Het vervuilde bluswater komt in het milieu terecht.

Bij Hooikammer bedachten we hier iets slims op: de salvagecontainer. Het is een open container waar de auto ingeladen wordt en die vervolgens gevuld wordt met water. Op deze wijze kan de elektrische auto en het vervuilde bluswater veilig afgevoerd worden, slim en efficiënt en zeer milieuvriendelijk.

Hooikammer Calamiteiten Support

Hooikammer Calamiteiten Support schiet te hulp bij allerlei soorten calamiteiten en incidenten op en rondom de weg. Van een gevaarlijke olievlek op de weg tot het beredderen van milieu-incidenten: De specialisten van Hooikammer Groep staan voor u klaar. Omdat spoed vaak geboden is bij calamiteiten, is Hooikammer Groep 24/7 bereikbaar en kan daardoor snel ter plaatse zijn om de situatie op te lossen en ergere problemen te voorkomen.

Hooikammer Calamiteiten Support biedt assistentie onder andere bij de volgende calamiteiten: opruimen en reinigen van olie-, brandstof- en verfsporen, opruimen en afvoeren van een afgevallen lading, verhelpen van milieudelicten, reinigen van vervuild wegdek, grondsanering en vandalismeschade, bijvoorbeeld het verwijderen van graffiti.

Voor deze activiteiten werkt Hooikammer Calamiteiten Support op dagelijkse basis met schoonmaakmiddelen. Zeker wanneer er sprake is van calamiteiten op en rondom de weg, denk bijvoorbeeld aan olie- of verfvlekken op de weg, zijn schoonmaakproducten onmisbaar. Om het milieu zo min mogelijk te belasten, kiezen we ervoor om met biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen te werken. Deze schoonmaakmiddelen worden afgebroken tot natuurlijke elementen waardoor ze geen schade aan het milieu aanrichten

Wagenpark Hooikammer Groep

Euro 6 is de wet- en regelgeving van de Europese Unie waarin de maximale uitstoot van voertuigen vastgelegd is. Binnen de regels van Euro 6 moeten dieselauto’s of -vrachtauto’s minstens net zo schoon worden als benzineauto’s. Daarnaast is er een maximum aan uitstoot vastgesteld. De voertuigen van Hooikammer Groep voldoen aan deze eisen.

Deeltijd Fietsen project

Binnen een straal van 1 km van het nieuwbouwpand van de Hooikammer Groep in Steenwijk bevindt zich een treinstation. Het is ook daarom dat Hooikammer Groep voor de hikers en andere doelgroepen een deeltijd-fiets project aan het ontwikkelen is.

Copyright 2024 Hooikammer Groep | Algemene voorwaarden | Privacy Policy | Realisatie: [b]reik.

Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact me u op.

  Naam*

  E-mailadres*

  Telefoonnummer

  Korte toelichting*

  Laat in het onderstaande formulier je naam en telefoonnummer achter en wij nemen telefonisch contact met je op.

   Naam*

   Telefoonnummer*